نسخة تجريبية

Number of Received Grievances on Decisions Issued by the Office and Decisions of the Grievances Committee
YearNumber of Grievances ReceivedDecisions in Favor of the OfficeDecisions in Favor of the ApplicantUnforeseen GrievancesWaivered Grievances
20061311200
20071211100
200865100
200900000
201044000
201166000
201233000
2013117400
201498100
201553200
201621100
20171710340
201841193213
201949163291

جميع الحقوق محفوظة